Rasvaeraldi Diamant

Kui on oht, et reovesi saastub suure koguse rasvaga, tuleks seda enne reoveepuhastisse võiõhiskanalistasiooni suunamist täiendavalt puhastada. Separaatori on jagatud erinevateks tsoonideks: eraldustsoon, rasvakoguja, rasvapüüdur, proovivõtukoht. Separaatorisse jäävad tahked ained, nagu toidujäänused ja rasvad, mis seejärel settivad rasvapüüdurisse. Pärast esmast rasvast puhastamist läheb reovesi reoveepuhastisse. Rasvaeraldaja valimise reeglid on kirjeldatud standardis EN 1825.

Spetsifikatsioonid

Täpsemalt

Läbilase 4 kuni 15 l/s

Mahutavus 2070 kuni 3160 L

Sete 700 kuni 1500 L

Rasv 350 kuni 600 L

Kõrgus 1695 kuni 1950 mm

Pikkus 2450 mm

Laius 1150 kuni 1400 mm

Kaal 165 kuni 250 kg

Võta ühendust