Saphir

Kohtades, kus reovesi sisaldab erinevaid osiseid (rasv, liiv jne), mida ei tohi kanalistasiooni suunata, tuleb seda heitvett enne kanalisatsiooni juhtimist eraldi puhastada, kasutades separaatorit. Heitvesi läbib püüduris mitmed etapid: settekambri, rasvakoguja, mudapüüduri ja proovivõtukoha. Süsteem aeglustab reovee voolukiirust, et tahked ained – näiteks toidujäägid – saaksid vajuda ja settida mudapüüduris. Rasvad, mille tihedus on väiksem kui veel, tõusevad hõljumina pinnale. Kui rasv on eemaldatud, voolab reovesi kanalisatsioonisüsteemi. Separaatori nimisuuruse valik on toodud standardis EN 1825. Hooldamisel tuleb järgida vastava kasutuskoha vajadusi. (nt 14-päevane tühjendus või igakuine tühjendus).

Spetsifikatsioonid

Täpsemalt

Läbilase 1 kuni 4 l/s

Maht 500 kuni 1025 L

Määre 200 kuni 300 L

Muda 200 kuni 500 L

Kõrgus 1350 kuni 1975 mm

Diameeter 1125 kuni 1155 mm

Kaal 41 kuni 100 kg

Võta ühendust